GedHTree HomepageIndex
 Daniel Kilham
 b.1703 Wenham, Essex, MA
 d.1787
 Daniel Kilham
 b.1727 Wenham, Essex, MA
 d.1789 Wenham, Essex, MA
 Rebecca Frost
 b.1704 Ipswich, Essex, MA
 d.1787
 Daniel Kilham
 b.1779
 d.1842
 John Kilham
 b.1755 Wenham, Essex, MA
 d.1831
 Jonathan Kilham
 b.1783
 d.1800
 Hannah Dodge
 b.         
 d.1759 Beverly, Essex, MA
 Hannah Kilham
 b.1785
 d.1850
 Susan Hayes Kilham
 b.         
 d.         
 Isaac Kilham
 b.1787
 d.1831
 Mehitable Babson
 b.1753
 d.1831
 Mehitable Kilham
 b.1789
 d.1820
 Rebecca Frost Kilham
 b.1796
 d.1879