GedHTree HomepageIndex
 Daniel Kilham
 b.1649 Wenham, Essex, MA
 d.1734 Wenham, Essex, MA
 Daniel Kilham
 b.1675
 d.1745
 Sarah Geare
 b.1645
 d.1715 Wenham, Essex, MA
 Daniel Kilham
 b.1727 Wenham, Essex, MA
 d.1789 Wenham, Essex, MA
 Daniel Kilham
 b.1703 Wenham, Essex, MA
 d.1787
 John Ramsdell
 b.         
 d.         
 Rebecca Kilham
 b.1729
 d.         
 Elizabeth Ramsdell
 b.          Wenham, Essex, MA
 d.1751
 Elizabeth Perkins
 b.         
 d.         
 Jonathan Kilham
 b.1732
 d.1740
 Hannah Kilham
 b.1734
 d.         
 John Frost
 b.         
 d.         
 Mehitable Kilham
 b.1738
 d.1759
 Rebecca Frost
 b.1704 Ipswich, Essex, MA
 d.1787
 Lydia Kilham
 b.1741
 d.1741
 
 
 
 Jonathan Kilham
 b.1747
 d.1782